Říšský protektor v Čechách a na Moravě, služebna pro zemi Moravu, Brno

Časový rozsah: 
1939 - 1945
Číslo listu NAD: 
101
Značka fondu: 
B 251

Písemný materiál zasahuje do všech oblastí veřejného života na Moravě:  správa, kultura, školství, zemědělství, průmysl, obchod a řemesla, doprava, politika. Dochovalo se jen nepatrně písemností, týkajících se protiněmeckých akcí. Dále fond obsahuje materiál týkající se arizace židovského majetku, germanizace, určování domovské a státní příslušnosti a národnosti, pracovního nasazení, cenového hospodářství.