Rodinný archiv Chorynských Veselí nad Moravou

Časový rozsah: 
1409 - 1941
Číslo listu NAD: 
719
Značka fondu: 
G 144

Fond obsahuje majetkoprávní písemnosti, pozůstalosti, dědické záležitosti a hospodářské písemnosti k hospodaření na svých i magnisovských majetcích (F.J.Chorynský byl poručníkem Magnisových sirotků), dokumenty k úřednímu působení F.K.Chorynského, hraniční spory mezi moravskými a uherskými panstvími, písemnosti k válečným událostem 2. pol. 18. století a k době napoleonské, korespondence a zprávy o francouzské invazi r. 1809, spory s poddanými o urbariální dávky a povinnosti v 18. století, k protirobotní vzpouře r. 1821 a ohlasy uherské vzpoury r. 1711, osobní korespondenci.