Státní soud Brno

Časový rozsah: 
1948-1952
Číslo listu NAD: 
1152
Značka fondu: 
C 145

Fond obsahuje spisy k případům Státního soudu v Brně z let 1948-1952. Státní soud posuzoval trestné činy podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.