Stavovské rukopisy

Časový rozsah: 
1348 - 1884
Číslo listu NAD: 
3
Značka fondu: 
A 3

Obsahově tvoří fond 3 řady knih:

1. tzv. stavovské rukopisy v užším smyslu (nejpočetněji jsou v ní  zastoupeny sněmovní památky, což jsou vlastně protokoly ze sněmovních jednání, kvaterny panovnických majestátů a šlechtické matriky, dále i knihy kšaftů pro šlechtu bez deskového majetku, kvaterny slibů věrnosti, knihy stavu panského a rytířského a protokol hofrychtéře.

2. řadu vytvářejí vlastní zemské desky pro převody šlechtického pozemkového majetku. Po 30leté válce se tyto dosud jednotné knihy dělí na kvaterny trhové, dlužní a odhadní, aby v posledním období byly vedeny opět jako jediná kniha hlavní. Řada vlastních zemských desk je nepřetržitá od r. 1384 do r. 1884.

3. řadou knih jsou knihy půhonné, vzniké ze sporné agendy stavovského většího zemského soudu.

Obsahovému významu svých rukopisů dali stavové i výraz vnější. Nejbohatší výzdoby se dostalo nejcennějším zemským deskám, které mají od počátku malířskou výzdobu vazby. Ta je zprvu jednodušší, sestávající pouze ze znaku odpovědného úředníka. Později se stal tento znak jen podružnou součástí bohaté malířské výzdoby obou desek vazby. Celek je tak osobitým dokladem profánní moravské knižní malby.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.