Středomoravské lesní družstvo v Prostějově

Časový rozsah: 
(1909) 1931 – 1959 (1961)
Číslo listu NAD: 
394
Značka fondu: 
F 137

úřední knihy - lesní hospodářské plány, rejstříky dřeva, kniha zápisů z dozorčí rady
spisy - registraturní pomůcky, orgány družstva, členské podíly družstva, právní vývoj družstva, organizační řídící normy a operativní řízení, majetkové záležitosti, hospodářská korespondence, daně a poplatky, výrobní agenda, organizace lesů, plánování, obchodní agenda, prodej dřeva, stavební činnost, zaměstnanci, odborová činnost
účty, mapy a plány - plány budov, porostní mapy, geometrické (polohopisné) plány