Ústřední ředitelství velkostatků Chorynských ve Veselí nad Moravou

Časový rozsah: 
1640 – 1946
Číslo listu NAD: 
291
Značka fondu: 
F 20

Fond tvoří písemnosti Ústřední správy-ředitelství a Ústřední účtárny-důchod. (velkostatky Brumov-Hošťálková, Osová, Sádek, Veselí n. Moravou, Želetice-Žerotice-Domčice, statky Fořt  a Studenec, Prinzendorf).
Úřední knihy.
Spisy - služební instrukce, pronájmy, regulace řeky Moravy, korespondence ústřední správy, prodeje, spory o majetek, stavební záležitosti, hospodářské zprávy, robotní záležitosti, popisy hranic, úzkorozchodná dráha ve Veselí n. Moravou, daně, pojištění, ocenění panství, předávací likvidace úřadů, účty - důchodní, purkrabské, obroční, lesní, sklepní, sirotčí a kontribuční.