Velitelství uniformované vládní policie v Brně

Časový rozsah: 
(1919) 1942 - 1945
Číslo listu NAD: 
1081
Značka fondu: 
B 327

Normálie 1919 - 1945, vlastní spisy VUVP 1942 - 1945 (vnitřní zajištění chodu úřadu a služby, zprávy o výskytu partyzánů a směrnice pro jejich ohlašování, zprávy o sabotážích na železnici, nálezy protiněmeckých nápisů a letáků, nálezy zbraní, zprávy o transportech Židů a válečných zajatců aj.).