Velkostatek Brtnice

Časový rozsah: 
(1537) 1562 – 1947 (1963)
Číslo listu NAD: 
287
Značka fondu: 
F 16

Úřední knihy - agenda dominikální, agenda přenesená (urbáře)
Kontribuční, policejní, školní záležitosti, postrk, kostelní, vojenské záležitosti, spory o dluhy, pozůstalosti, robotní záležitosti, urbariální záležitosti, laudemia a taxy, pozemková a domovní daň, daně, stavební záležitosti, dělení pozemků, pojištění, zdravotnictví, špitály, školy, nadace, poddanské záležitosti, obecní záležitosti, Židé, sirotčí záležitosti, korespondence se st. úřady a sousedy, pronájmy, prodeje budov a pozemků, korespondence in oeconomicis,
Mapy a plány - katastrální, porostní, stavební
Doklady k továrnímu podnikání (přibyslavická papírna, sklárna v Brodcích, manufaktura na zpracování bavlny v Brtnici, rokštýnský stoupa na hadry, pivovar).