Den otevřených dveří archivu ve SOkA Blansko

Státní okresní archiv Blansko v rámci programu letošního Mezinárodního dne archivů připravuje Dny otevřených dveří. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Den otevřených dveří archivu ve SOkA Blansko