Den otevřených dveří archivu ve SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově

Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově Vás srdečně zve v pátek 24. května 2013 na již třetí Den otevřených dveří archivu. V tento den bude veřejnosti přístupná celá budova archivu včetně jinak přísně střežených depozitářů, skrývajících důležité archivní dokumenty z dávné i nedávné minulosti, knihovny a konzervační a restaurátorské dílny.

Začátky prohlídek budou vždy v každou sudou hodinu od 10,00 do 18,00
(10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00)

Krom ukázky archivních památek nedozírné ceny si budou moci návštěvníci vyzkoušet i práci středověkého písaře, notáře, kancléře i malíře erbovních miniatur.
Prohlídka bude zakončena výstavou „Když Mikulovem táhla vojska…“ zaměřenou na dopad válečných konfliktů a blízkosti hranice na život města Mikulova v období od středověku do současnosti.
Výstava zůstane pro veřejnost otevřena i v následujícím týdnu, tedy ve dnech 27. – 31. května 2013, vždy od 10,00 do 17,00 hodin.

Den otevřených dveří archivu ve SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově
Den otevřených dveří archivu ve SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově