Den otevřených dveří SOkA Blansko

Státní okresní archiv Blansko pořádá při příležitosti Mezinárodního dne archivů v pořadí již sedmý Den otevřených dveří. Na výstavě s názvem „Konec 1. světové války a vznik Československé republiky v archivních pramenech.“ se mohou návštěvníci těšit na výstavu archivních pramenů, zejména obecních a školních kronik, ve kterých jsou zaznamenány bezprostřední reakce lidí na dlouho očekávanou zprávu o ukončení čtyřletého válečného konfliktu. S koncem první světové války došlo po téměř čtyřech stoletích k osamostatnění českého státu od Habsburské monarchie a vzniku Československé republiky. Výstavou chceme také ukázat, jak si tuto významnou událost připomínali obyvatelé zdejšího okresu v prvních deseti letech po konci války.

Dny otevřených dveří:

úterý 12. června 9.00 – 17.00
středa 13. června 9.00 – 17.00
čtvrtek 14. června 9.00 – 17.00
pátek 15. června 9.00 – 12.00

v budově archivu Komenského 9, Blansko

Den otevřených dveří SOkA Blansko