Den otevřených dveří SOkA Uherské Hradiště

Mezinárodní den archivů v SOkA Uherské Hradiště – dne 9. června 2011 se i náš archiv připojí k oslavám Mezinárodního dne archivů. Pro zájemce budou připraveny exkurze do archivu, přednášky a především výstava Znak městem odedávna užívaný, která připomene výročí 530 let od polepšení městského znaku králem Matyášem Korvínem.

Den otevřených dveří SOkA Uherské Hradiště