Den otevřených dveří v mikulovském archivu

V pátek 27. května 2011 se ve Státním okresním archivu Břeclav se sídlem v Mikulově konal historicky první Den otevřených dveří, uspořádaný v rámci Mezinárodního dne archivů. Ten je sice až 9. června, nicméně poslední květnový víkend letošního roku byl ve znamení Oslav města a Muzejní noci, a tak se mikulovským archivářům zdálo více než vhodné k těmto akcím přispět i svoji troškou. Kromě celkem tradičních komentovaných prohlídek si návštěvníci mohli po vzoru písařů dávné minulosti zkusit psát pravým husím brkem nefalšovaným inkoustem na skutečný ruční papír a na samém konci prohlídky měl každý možnost vytvořit si sám pečeť města Mikulova originálním typářem z roku 1625. Nutno podotknout, že atrakce, původně plánované pro zahnání nudy nejmenších návštěvníků, se velmi zalíbily i dospělým a před stolkem s typářem se tvořily dlouhé fronty pečetichtivých návštěvníků. Celá akce se setkala s úspěchem, návštěvníků bylo za celý den k sedmi desítkám, a nezbývá než všechny ostatní pozvat na příští rok na druhý Den otevřených dveří našeho archivu.

Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu
Den otevřených dveří v mikulovském archivu