Důležité upozornění pro badatelskou veřejnost

Na žádost Biskupství brněnského byly do Diecézního archivu v Rajhradě předány fondy 47 římskokatolických farních úřadů a 4 děkanských úřadů, uložených ve Státním okresním archivu Brno – venkov.

Od 19. září 2013 je studium těchto dokumentů možné pouze v badatelně diecézního archivu viz http://www.biskupstvi.cz/diecezni-archiv. Sem se obracejte i s případnými dotazy.

Součástí fondů rajhradského okresního archivu zůstaly jen archiválie FÚ Rajhrad (E-30)  a z předaných církevních archiválií  matriční doklady, spolkové záležitosti a spisy týkající se škol.

Důležité upozornění pro badatelskou veřejnost