Exkurze žáků ZŠ Rataje do Státního okresního archívu Kroměříž

Počátkem dubna navštívili  Státní okresní archív Kroměříž žáci ze Základní školy Rataje, které doprovázely trpělivé paní učitelky. Věkové rozpětí skupinky v počtu 32 školáčků   bylo velmi různorodé – od 6 do 12 let. Holčičky a kluci se v přednáškovém sálu nejprve zábavnou formou seznámili s posláním, úkoly a chodem archívu. Velmi je zaujaly ukázky z archívních fondů – zejména kroniky, dobové kroměřížské noviny, které vycházely před 100 lety a typáře cechu krejčích a kloboučníků. S velkým zájmem si prohlédli dobové fotografie Kneislovy továrny na čokoládu a tehdejší „firemní“ prodejny (dnešní Nestlé Holešov-Všetuly). V badatelně archívu byla pro zanícené mladé „historiky“ připravená  výstava archiválií z archívu obce.  Děti i s doprovodem měly také možnost se seznámit s ukázkami z fondu ratajské základní školy, která patří k nejstarším na okrese.  Pozornost vzbudila kromě školních kronik a třídních výkazů zejména Kniha cti a pilnosti žáků z let 1852-1867.

Exkurze žáků ZŠ Rataje do Státního okresního archívu Kroměříž
Exkurze žáků ZŠ Rataje do Státního okresního archívu Kroměříž
Exkurze žáků ZŠ Rataje do Státního okresního archívu Kroměříž
Exkurze žáků ZŠ Rataje do Státního okresního archívu Kroměříž