Genealogická konference

Státní okresní archiv Uherské Hradiště bude v sobotu 19. října hostit 1. ročník genealogické konference. Tato akce vzešla z vlastní iniciativy amatérských genealogů a je určena všem, kdo se zajímají o možnosti soukromého rodopisného bádání. Podrobnější informace a program naleznete zde.

Genealogická konference