Interní protikorupční program

Služební předpis 2/2015 ředitelky Moravského zemského archivu v Brně ze dne 10. srpna 2015, kterým se vydává Interní protikorupční program ve služebním úřadu – Moravský zemský archiv v Brně

Interní protikorupční program