Kancelář vedoucího služebního úřadu

Mgr. Hana Brzobohatá
Zástup vedoucího
+420 533 317 528
Ivana Filipová
Asistentka ředitele
+420 533 317 534
Hana Hájková
Administrativní pracovnice
+420 533 317 574
Věra Kovalová
Mzdová účetní
+420 533 317 563
Ing. Mgr. Eva Kutová
Právnička
+420 533 317 463
Naděžda Kynychová
Personalistka
+420 533 317 431
Ing. Přemysl Nedůchal, MBA
Auditor
+420 533 317 334