Kontakty SOkA Jihlava

PhDr. Renata Pisková
Ředitelka archivu
+420 567 322 067
Mgr. Petr Dvořák
Archivář
+420 567 301 963
Mgr. Jiří Jelínek
Archivář
+420 567 301 963
PhDr.Vlastimil Svěrák
Archivář
567 301 963
Bc. Miloslav Tůma
Archivář
567 301 963
Hana Žáčková
Archivářka
567 301 963
Ing. Marie Benešová
Restaurátorka
+420 567 301 963
Veronika Rybáková, DiS.
Zásobovačka
+420 567 301 963
Milan Jonáš
Domovník
+420 567 301 963