Mezinárodní den archivů v Moravském zemském archivu v Brně

Archiválie nejsou jen starobyle vyhlížející listiny a knihy. Mezi archiváliemi se občas vyskytují i věci či písemnosti, které bychom mohli označit jako kuriózní.

K Mezinárodnímu dni archivů uspořádá Moravský zemský archiv v Brně drobnou jednodenní výstavu vybraných archiválií, které jsou svým zevnějškem či obsahem zvláštní nebo se vymykají běžné představě archiválií coby starobyle vyhlížejících dokumentů. K vidění tak budou například ukázky z evidence prvních automobilů, zabavené erotické fotografie z roku 1941, valentinské přání z konce 19. století nebo klíče císařského komorníka z počátku 18. století.

Výstava s názvem „To jste ještě neviděli ...” se koná v Moravském zemském archivu v Brně pouze dne 9. června 2016 od 9 do 17 hodin. Každou celou hodinu se konají komentované prohlídky výstavy (poslední v 16 hodin).

Mezinárodní den archivů v Moravském zemském archivu v Brně