Mezinárodní sympozium „Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848“ Třebíč 6.-8. 10. 2009

Ve městě jedinečně dochovaného barokního ghetta s jeho skvostnými synagogami, uličkami a hřbitovem se bude toto mezinárodní setkání věnovat židovským dějinám v Čechách a na Moravě v období raného novověku. Obsáhne základní témata týkající se židovského osídlení, obecních pořádků a struktury židovských povolání, ale také rabínského práva, náboženských děl a prostředků židovského výkladu světského vzdělávání. Na právním, sociálním a hospodářském pozadí budou představeny jednotlivé obce – mimo jiné také obec v místě jednání – a významné osobnosti, jakož i dvorní židé, rabíni, pedagogové a umělci překračující vnitrožidovský okrsek při kontaktu s křesťanským okolím a přesahující zemské hranice.

Stáhnout program akce (.DOC, 107 kB)

Mezinárodní sympozium „Jedinec a obec – Židé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1520-1848“ Třebíč 6.-8. 10. 2009