Mikulovské sympozium XXXII.

2014
„Voda v dějinách Moravy“ člověk a voda v dějinách: život-prostředí-technika-každodennost-rituály

Cena: 
180,00 Kč
http://breclav.mza.cz/users/spravce