Ocenění bývalého archiváře

Náš bývalý kolega Vladimír Štroblík, archivář, který pamatuje příchod Státního okresního archivu Zlín do klečůvského zámku, se stal držitelem Medaile Za zásluhy o české archivnictví. Gratulujeme!

Ocenění bývalého archiváře
Ocenění bývalého archiváře