Oddělení ekonomické

Ing. Jáchym Frank
Odborný rada a vedoucí oddělení
+420 533 317 332
Dana Kartusová
Zásobovačka
+420 533 317 335
Alena Vymazalová
Účetní
+420 533 317 370
Radim Kovář
Investiční referent
+420 533 317 324
Marcela Nečasová
Účetní
+420 533 317 371
Renata Králová
Referentka majetkové správy
+420 533 317 333
Naděžda Laichmanová
Účetní
+420 533 317 330