Oddělení IT a digitalizace

Bc. Alena Hejtmanová
Pověřená zástupem vedoucího oddělení, Archivářka
+420 533 317 531
Mgr. Hana Brzobohatá
Archivářka, metodička elektronických skartací a péče o elektronické archiválie
+420 533 317 336
Alena Almasiová
Dokumentátorka
+420 533 317 471
Jana Busiu
Dokumentátorka
+420 533 317 430
Blanka Burianová
Technický pracovník
+420 533 317 467
Ing. Bc. Marek Götzinger
Správce ICT
+420 533 317 464
Alena Musilová
Administrativní pracovnice
+420 533 317 468
Mgr. Marta Matulová
Správce ICT
+420 533 317 474
Anna Pecková
Dokumentátorka
+420 533 317 429
Jiřina Švancarová
Archivářka
+420 533 317 427
René Vyhlídal
Správce ICT
+420 533 317 424