Oddělení IT a digitalizace

Ing. Vladimír Žemla
Vedoucí oddělení
+420 533 317 428
Mgr. Pavlína Kotlíková
Garant digitalizace
+420 533 317 531
Jiřina Švancarová
Archivářka
+420 533 317 427
Alena Musilová
Administrativní pracovnice
+420 533 317 468
Blanka Burianová
Technický pracovník
+420 533 317 467
Alena Almasiová
Dokumentátorka
+420 533 317 471
Jana Busiu
Dokumentátorka
+420 533 317 430
Bc. Martin Firon
Archivář
+420 533 317 531
René Vyhlídal
Správce ICT
+420 533 317 424
Ing. Pavel Černohoský
Správce ICT
+420 533 317 464
Mgr. Marta Matulová
Správce ICT
+420 533 317 474