Omezení provozu badatelny SOkA Blansko

Státní okresní archiv Blansko oznamuje, že pracoviště archivu bude z provozních důvodů uzavřeno ve dnech 2.7. – 4.7. 2018.

Omezení provozu badatelny SOkA Blansko