Omezení provozu badatelny SOkA Třebíč pobočka Mor. Budějovice

Státní okresní archiv Třebíč oznamuje,  že  z provozních důvodů bude na pracovišti v Moravských Budějovicích  ve dnech 13. 9. a 20. 9. 2017 badatelna otevřena jen do 16, 00 hod.

Omezení provozu badatelny SOkA Třebíč pobočka Mor. Budějovice