Opětné zpřístupnění fondů

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že je již opět možné nahlížet do následujících fondů:

Antonín Červinka, závody META, Zlín
Heřman Hřebíček, továrna na kůže, Malenovice
Olga – Vojtěch Chlud, továrna obuvi, Otrokovice
Iris – J. Červinka, továrna na obuv, Zlín
Jiro – Arnošt Jirousek, továrna na obuv, Zlín
Petr Jopek, kovozávody, Zlín
František Kohoutek, průmysl obuvi, Zlín
Bohumil Lacina, továrna na obuv, Zlín

Opětné zpřístupnění fondů