Opětné zpřístupnění fondů

Státní okresní archiv Zlín oznamuje, že je již opět možné nahlížet do následujících fondů:

  1. Fond Morava – Moravská plavební, a. s., Zlín,
  2. Fond Moravská západní dráha, a. s., Zlín,
  3. Tisk, s. r. o., Zlín,
  4. Zlínská dopravní, a. s., Zlín,
  5. Zlínské letecké závody, a. s., Zlín.
Opětné zpřístupnění fondů