Otevřený dopis k aplikaci "Acta Publica"

Projekt Acta Publica – současná situace

Projekt „ACTA PUBLICA“ se připravoval od roku 2007. Byl financován ze společných finančních prostředků Moravského zemského archivu v Brně a Evropské Unie. Z prostředků Evropské unie bylo v uvedené době financováno diskové pole, záložní páskové mechaniky a úkon skenování matrik. Ostatní činnosti, mezi které patří například provoz a údržba veškeré výpočetní techniky, administrace serverů, náklady na internetové připojení, dodávku elektrické energie apod., jsou po celou dobu hrazeny z vlastních prostředků Moravského zemského archivu v Brně.

Během roku 2011 došlo z vlastních finančních prostředků MZA k navýšení kapacity diskového pole.

Vzhledem k tomu, že od září 2012 do současné doby jsme zaznamenali zvýšení návštěvnosti stránek z počtu 20000 badatelů týdně na 40000, dosavadní server již technicky nevyhovoval zvyšujícímu se zájmu badatelů. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni v listopadu 2012 z vlastních prostředků pořídit nový server (2x 4-jádrové procesory, 48GB paměti) a provést na něj migraci dat za běhu celého systému. Vzhledem ke stále vysoké návštěvnosti aplikace se kopie dat na výkonějśí úložiště spojené s novým serverem protáhlo z původně plánovaného termínu dokončení migrace v prosinci 2012 na únor 2013. Jednalo se o přesun cca 30 miliónů souborů o celkové kapacitě 12TB dat.

Vlastní přepojení provozu na nový server proběhlo v pátek 1.března 2013. Na počátku se zdálo, že je vše v pořádku, ale se zvyšující se návštěvností během víkendu se zjistilo, že nastavení serveru je potřeba ještě doladit. Tato činnost nemohla být provedena před vlastním přepojením serverů, protože se projevila až při návštěvnosti od cca 300 badatelů současně připojených v jeden okamžik. Na odladění provozu se začalo pracovat v pondělí 4. března 2013. Došlo taktéž postupně k vydání několika verzí integrované prohlížečky stránek matrik a odstranění několika chyb v aplikaci. Při současném měření zátěže serveru bylo zjištěno, že v plném zatížení jsou systémové prostředky serveru vytíženy z cca 30 procent. Na jemném dolaďování a opravách či úpravách v systému se pracuje neustále.

Další záležitostí ovlivňující rychlost zobrazování stránek matrik badatelům, je rychlost internetové přípojky. Rychlost internetové přípojky je nyní nastavena na 50 Mbitů/s. V současné době probíhají dlouhodobější měření skutečné zátěže a šířky pásma na přípojce ke stanovení optimálního provozu. Taktéž se jedná s dodavatelem internetového připojení ohledně možností navýšení rychlosti linky. Linka je na maximu nejvíce vytížena v odpoledních hodinách a o víkendech během dne. Volná kapacita na lince se objevuje ve večerních, nočních a ranních hodinách mezi 22. a 8. hodinou.

K otázce zlepšení provozu zvažujeme a aktivně testujeme následující možnosti řešení.
1) Možnosti (technické a finanční) navýšení rychlosti internetové přípojky:

  •  vzhledem k tomu, že internetové připojení je financováno pouze z vlastních prostředků, jejichž množství je limitováno přidělenými financemi ze státního rozpočtu (toto množství se každoročně snižuje), probíhají rozsáhlá jednání z naší strany s dodavatelem internetového připojení. V současné době není jasné, zdali bude možnost rychlost přípojky navýšit.

2) Snížení grafického rozlišení stránek matrik:

  • vzhledem k tomu, že by se snížením rozlišení snížila kvalita zobrazovaných stránek, což je pro badatele nepřípustné z důvodu snížení úspěšnosti čtení záznamů, nechceme k tomuto kroku přistoupit.

3) Změna technologie zobrazení stránek:

  • tato možnost se zvažuje, provádějí se testy jiných technologií než zobrazovaní přes současnou prohlížečku Adobe Flash. Pokud by jiná technologie byla zvolena, musí dojít ke změně formátu uložení skenů stránek všech matrik, což čítá odhadem 9 měsíců strojového času a práce obsluhy.

Tímto otevřeným dopisem bych se chtěla za Moravský zemský archiv v Brně omluvit za potíže s bádáním v projektu „ACTA PUBLICA“ a chtěla bych Vás požádat o strpení. Vzniklou situaci neustále řešíme a omlouváme se za zhoršenou dostupnost této aplikace.

S pozdravem

PhDr. Kateřina Smutná
Ředitelka Moravského zemského archivu v Brně

Otevřený dopis k aplikaci "Acta Publica"