Poradní orgány a poradci

V rámci protikorupčního opatření archiv vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku zveřejňuje seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb ministerstvo využívalo za uplynulé předchozí pololetí, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost. V obdobích kdy tato zpráva nebyla vyvěšena, tyto služby nebyly využity.
 

Seznam poradních orgánů a poradců MMR ČR II. pololetí 2017

Seznam poradních orgánů a poradců MMR ČR II. pololetí 2018