Pozvánka na setkání kronikářů

Dovolujeme si Vás pozvat na 14. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Letošní téma se přímo nabízí, v roce 2018 si připomínáme sté výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, a tak si budeme povídat o meziválečném Československu a jeho prvním prezidentu T. G. Masarykovi. Samozřejmě nahlédneme do obecních a školních kronik, stranou ale nezůstanou ani další archivní dokumenty a dobový regionální tisk.
Koho více láká výměna zkušeností, může pobesedovat s kolegy kronikáři, získat od nás metodický návod na vedení obecní kroniky, či si domluvit osobní konzultaci. Bonbónkem pro někoho může být nahlédnutí do oceňované a vzorně vedené kroniky obcí Bohuňova a Janoviček. Bohuňovský kronikář PhDr. Martin Šikula přislíbil účast na setkáních 10. a 15. května.
Protože archiv nedisponuje větším přednáškovým sálem, bude setkání probíhat pro menší skupiny v několika termínech. Vyberte si tedy jeden z následujících termínů a potvrďte svou účast telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu na níže uvedené kontakty. Potvrzení účasti je důležité právě kvůli omezeným kapacitám archivu. V případě naplnění jednoho termínu Vám bude nabídnut jiný. K účasti na setkání není potřeba platit žádný účastnický poplatek. Setkání se kromě „oficiálních“ kronikářů mohou účastnit i zástupci obce se zájmem o danou problematiku. Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.
Na setkání se těší žďárští a velkomeziříčští archiváři.

Termíny setkání kronikářů:
čtvrtek 3. května 2018 od 9,00 hodin
čtvrtek 10. května 2018 od 14,30 hodin
úterý 15. května 2018 od 14,30 hodin
čtvrtek 17. května 2018 od 9,00 hodin

Všechna setkání se konají v prostorách Státního okresního archivu ve Žďáře nad Sázavou,
U Malého lesa 4 (2. poschodí). Viz mapka na našich webových stránkách
http://zdar-nad-sazavou.mza.cz/kudy-k-nam-12 .

Kontakty:
Mgr. Martina Křivková
Moravský zemský archiv v Brně
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
U Malého lesa 4
591 01 Žďár nad Sázavou

telefon: 566 621 723
e-mail: krivkova@mza.cz

Pozvánka na setkání kronikářů