Přednáška

U příležitosti Mezinárodního dne archivů který byl vyhlášen Mezinárodní archivní radou a zaštítěn Českou archivní společností pořádá Státní okresní archiv Vsetín

v úterý 16. června 2009 v 9:30 hod.

přednášku pro veřejnost s názvem:

"Poklady Státního okresního archivu Vsetín"

Sraz účastníků v předsálí archivu.

Součástí přednášky bude prezentace vybraných nejvzácnějších archiválií, které po velmi dlouhé době opustí svá bezpečná úložiště v archivním depozitáři.

Přednáší ředitel archivu PhDr. Tomáš Baletka, PhD.

Přednáška