Přednášky v SOkA Kroměříž

Vážení badatelé,
zveme vás na přednášku Mgr. Josefa Voborného s tématem Vše o svatbách aneb Moravský zemský archiv v Brně se představuje genealogům, jež se uskuteční dne 9. listopadu 2016, a přednášku Bronislavy Millé na téma Hanácká svajba - příprava a průběh svatby na Hané, která se uskuteční dne 16. listopadu 2016 s hudebním doprovodem Hanáckého mužského sboru Rovina.
Začátky přednášek v 17.00 hodin v přednáškovém sále Státního okresního archivu Kroměříž, Velehradská 4259 v Kroměříži. Vstup zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu!

 

 Přednášky v SOkA Kroměříž