Přeshraniční kolokvium HRANICE. HISTORIE. LIDÉ. / GRENZE. GESCHICHTE. MENSCHEN

 

Moravský zemský archiv v Brně jako jeden z organizátorů si Vás dovoluje pozvat na kolokvium s názvem HRANICE. HISTORIE. LIDÉ. Historický výzkum příhraničního prostoru Dolní Rakousko - jižní Morava v 17.-19. století / GRENZE. GESCHICHTE. MENSCHEN. Historische Forschung zum Grenzraum Niederösterreich-Südmähren im 17.-19. Jahrhundert, které se uskuteční dne 26. dubna 2013 na Státním zámku Vranov nad Dyjí. Součástí kolokvia bude prezentace knihy rakouského historika Alfreda Damma Weitersfeld / Schaffa. Zur Geschichte einer jüdischen Landgemeinde an der mährischen Grenze in der Neuzeit a "kulatý stůl" ke stavu bádání o výše zmíněných příhraničních oblastech.
Těšíme se na Vaši účast!

Přeshraniční kolokvium HRANICE. HISTORIE. LIDÉ. / GRENZE. GESCHICHTE. MENSCHEN