Prezentace nového svazku edice korespondence pražské papežské nunciatury

Moravský zemský archiv v Brně a Český historický ústav v Římě si vás dovolují pozvat na prezentaci nového svazku edice korespondence pražské papežské nunciatury v rámci prezentace vystoupí:

  • ředitelka Moravského zemského archivu v Brně PhDr. Kateřina SMUTNÁ - úvodní slovo
  • ředitel Českého historického ústavu v Římě Prof. PhDr. Jaroslav PÁNEK, DrSc. - tradice českého výzkumu a Český historický ústav v Římě
  • editor PhDr. Mgr. Tomáš ČERNUŠÁK, Ph.D. - Nunciatura Antonia Caetaniho a její ediční zpracování

Moravský zemský archiv v Brně
přednáškový sál
úterý 22. října 2013 v 15 hodin.

Prezentace nového svazku edice korespondence pražské papežské nunciatury