Provoz badatelny SOkA Brno-venkov v mimořádném režimu od 20. dubna 2020

1) Badatelna je otevřena v mimořádném režimu v pondělí a středu od 8.00 do 17.00.

2) Počet badatelů současně přítomných v badatelně SOkA Brno-venkov je maximálně 2 na přesně určených místech, která podléhají mimořádným hygienickým podmínkám a pravidelné desinfekci ihned po opuštění místa.

3) Zapůjčení archiválií lze pouze na základě dřívější objednávky e-mailem na adrese: soka_brnovenkov@mza.cz. Žádanky můžete vyplnit na www archivu zde: http://brno-venkov.mza.cz/zadanky-do-badatelny a zaslat na uvedený e-mail. Archivní materiály si můžete vybrat v inventářích ve formátu PDF na našich stránkách zde: http://brno-venkov.mza.cz/pomucky a použít pro rychlé vyhledávání dle obcí okno VYHLEDÁVÁNÍ s lupou.

4) V emailu s vyplněnou žádankou navrhněte termín a čas návštěvy badatelny a odhadovanou dobu bádání. Pověřený pracovník Vám co nejdříve odpoví, zda je studium možné a potvrdí/nepotvrdí termín a čas. Badatelé budou uspokojováni podle pořadí, v jakém se objednali.

5) Před vstupem do archivu si objednaný žadatel může desinfikovat ruce archivem připravenou desinfekcí. Před vstupem do archivu musí mít návštěvník na obličeji ochrannou roušku, bez níž nebude dál vpuštěn, a musí mít s sebou jednorázové gumové rukavice.

6) Ve vstupní hale před badatelnou povinně vyplní objednaný návštěvník prohlášení – Zdravotní dotazník ohledně rizik v souvislosti se šířením koronaviru (SARS COV-2).

7) Obsluha badatelny objednaného návštěvníka vyzvedne v hale, převezme vyplněné a podepsané prohlášení, a po kontrole a poučení návštěvníka uvede do badatelny.

8) Po vstupu do badatelny komunikuje objednaný žadatel se službou přes zabezpečené okénko, zaujme jedno ze dvou určených míst a vyčká dalších pokynů služby v badatelně. Další desinfekce je pro badatele připravena přímo v badatelně.

9) Pokud budou v badatelně dva objednaní žadatelé, musí striktně dodržet od sebe vzdálenost nejméně 2 metry.

10) Předání objednaných archiválií se provádí přes uvedené zabezpečené okénko nebo na určeném místě v badatelně, odevzdání na v badatelně přistavený a označený vozík, který si převezme po studiu ke kontrole služba. Až po kontrole archiválií může badatel opustit badatelnu.

11) Po odevzdání archiválií budou tyto uloženy na 72 hodin do karantény a teprve potom je může studovat jiná osoba, případně budou uloženy do depozitáře. Stejné osobě mohou být stejné archiválie vydány z karantény další badatelský den.

12) Příslušné pohybové koridory jsou vyznačeny na podlaze páskami.

V Rajhradě, 20. dubna 2020                               

Státní okresní archiv Brno-venkov
Mgr. Ivo Durec, ředitel

Provoz badatelny SOkA Brno-venkov v mimořádném režimu od 20. dubna 2020