PhDr. Ladislav Macek
Ředitel, vedoucí služebního úřadu
+420 533 317 535
 
Mgr. Lucie Křížová
Zástupkyně ředitele, zást. ved. služebního úřadu
+420 533 317 328
 
Naděžda Kynychová
Vedoucí oddělení, personalistka
+420 533 317 523
Ivana Filipová
Asistentka ředitele
+420 533 317 534
Hana Hájková
Administrativní pracovnice
+420 533 317 574
Mgr. Michaela Rozvodová
Právnička
+420 533 317 423
Ing. Vítězslav Dvořák
Technický pracovník
+420 533 317 364
Věra Kovalová
Mzdová účetní
+420 533 317 336
Ing. Přemysl Nedůchal, MBA
Auditor
+420 533 317 374
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Vedoucí oddělení
+420 533 317 529
Mgr. Miroslava Bělíková
Zástupkyně vedoucího oddělení
Archivářka
+420 533 317 527
Mgr. Pavel Fric
Archivář
+420 533 317 526
Mgr. Jana Fasorová
Archivářka
+420 533 317 425
Mgr. Daniel Štaud
Archivář
+420 533 317 566
PhDr. Eva Tichomirovová
Archivářka
+420 533 317 525
PhDr. Marie Kopečná
Archivářka
+420 533 317 524
Mgr. Michaela Růžičková
Archivářka
+420 533 317 567
Mgr. Bc. Lubomír Antl
Archivář
+420 533 317 466
Mgr. Jana Blažková
Archivářka
+420 533 317 565
Mgr. Nina Vdoviaková
Archivářka
+420 533 317 323
Bc. Petr Sychra
Archivář
+420 533 317 568
Jitka Doneéová
Archivářka
 
Mgr. Ladislav Jurkovič
Archivář
+420 533 317 564
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
Archivář
+420 533 317 569
Mgr. Magdalena Čoupková
Archivářka, přidělena k úkolům v SOkA U. Hradiště
+420 572 552 634
Mgr. Martin Marek, Ph.D.
Archivář, přidělen k úkolům v SOkA Zlín
+420 577 901 132, +420 606 666 718
Mgr. Kamila Nečasová
Archivářka, přidělena k úkolům v SOkA Zlín
+420 577 901 132
PhDr. Radomír Ševčík
Vedoucí oddělení
+420 533 317 528
Mgr. Hana Fendrychová Křenková
Archivářka
+420 606 666 713
 
Mgr. Jana Němečková
Archivářka
+420 533 317 365
Mgr. Jana Minaříková
Archivářka
+420 533 317 570
Libuše Dobešová
Restaurátorka
+420 533 317 925
Miluše Brabcová
Restaurátorka
+420 533 317 985
Kateřina Kyznarová
Restaurátorka
+420 533 317 986
Pavla Lukasová
Restaurátorka
+420 533 317 922
Mg.A. Eva Kráslová
Restaurátorka
+420 533 317 988
Mgr. Tereza Broncová
Restaurátorka
+420 533 317 465
Mgr. Lucie Křížová
Zástupkyně ředitele MZA, vedoucí oddělení
+420 533 317 328
Mgr. Eva Tobešová, Ph.D.
Zástupkyně vedoucí oddělení
+420 533 317 325
Jana Barinová
Archivářka
+420 533 317 363
Eva Buchtová
Archivářka
 
 
Libuše Holíková
Archivářka
+420 533 317 327
Renata Kábelová
Archivářka
+420 533 317 367
Jana Kučerová
Archivářka
+420 533 317 368
Mgr. Josef Voborný
Archivář
+420 533 317 376
Marie Veselá
Archivářka
 
Marcela Drápalová
Archivářka
 
Iva Svitavská
Archivářka
+420 533 317 386
Taťána Živná
Archivářka
+420 533 317 369
Marcela Kovářová
Archivářka
+420 533 317 223
Milena Davidová
Knihovnice
+420 533 317 266
Stanislava Duchaňová
Knihovnice
+420 533 317 226
Ing. Jáchym Frank
Vedoucí oddělení
+420 533 317 332
Dana Kartusová
Zásobovačka
+420 533 317 335
Alena Vymazalová
Účetní
+420 533 317 370
Radim Kovář
Investiční referent
+420 533 317 324
Marcela Nečasová
Účetní
+420 533 317 371
Renata Králová
Referentka majetkové správy
+420 533 317 333
Ing. Ilona Ryšavá
Účetní
+420 533 317 330
PhDr. Hubert Valášek, CSc.
Vedoucí oddělení
Bc. Alena Hejtmanová
Pověřená zástupem vedoucího oddělení, Archivářka
+420 533 317 531
Alena Almasiová
Dokumentátorka
+420 533 317 471
Jana Busiu
Dokumentátorka
+420 533 317 430
Blanka Burianová
Technický pracovník
+420 533 317 467
Ing. Marek Götzinger
Správce ICT
+420 533 317 464
Alena Musilová
Administrativní pracovnice
+420 533 317 468
Mgr. Marta Matulová
Správce ICT
+420 533 317 474
Anna Pecková
Dokumentátorka
+420 533 317 429
Jiřina Švancarová
Archivářka
+420 533 317 427
René Vyhlídal
Správce ICT
+420 533 317 424
Stanislav Kurdík
Dokumentátor
+420 515 224 213
Jiří Kárník
Vedoucí oddělení
+420 533 317 533
Karel Sedláček
Technický technik
+420 533 317 337
Jiří Kubíček
Technický pracovník
+420 533 317 971
 
Petr Šmíd
Technický pracovník
+420 533 317 973
 
Petr Axman, DiS.
Technický pracovník
+420 533 317 127
 
Eva Habánová
Domovnice
 
 
Miroslava Perná
Manipulační dělnice