PhDr. Ladislav Macek
Ředitel MZA
+420 533 317 535
Mgr. Lucie Křížová
Zástupkyně ředitele MZA
+420 533 317 328
Naděžda Kynychová
Vedoucí oddělení
+420 533 317 523
Ivana Filipová
Asistentka ředitele
+420 533 317 534
Hana Hájková
Administrativní pracovnice
+420 533 317 574
Mgr. Michaela Rozvodová
Právníčka
+420 533 317 423
Ing. Vítězslav Dvořák
Technický pracovník
+420 533 317 364
PhDr. Kateřina Smutná
+420 533 317 428
Mgr. Lucie Křížová
Zástupkyně ředitele MZA, vedoucí oddělení
+420 533 317 328
Mgr. Eva Tobešová, Ph.D.
Zástupce vedoucí odd.
+420 533 317 325
Jana Barinová
Archivářka
+420 533 317 363
Eva Buchtová
Archivářka
 
 
Libuše Holíková
Archivářka
+420 533 317 327
Renata Kábelová
Archivářka
+420 533 317 367
Jana Kučerová
Archivářka
+420 533 317 368
Mgr. Josef Voborný
Archivář
+420 533 317 366
Marie Veselá
Manipulantka
 
Marcela Drápalová
Manipulantka
 
Iva Svitavská
Archivářka
+420 533 317 386
Taťána Živná
Archivářka
+420 533 317 369
Marcela Kovářová
Archivářka
+420 533 317 223
Milena Davidová
Knihovnice
+420 533 317 266
Stanislava Duchaňová
Knihovnice
+420 533 317 226
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Vedoucí oddělení
+420 533 317 529
Mgr. Miroslava Kučerová
Zástupkyně vedoucího oddělení
Správce fondů sk. B
+420 533 317 527
Mgr. Pavel Fric
Správce fondů sk. A
+420 533 317 526
Mgr. Jana Fasorová
Správce fondů sk. C
+420 533 317 425
Mgr. Daniel Štaud
Správce fondů sk. D
+420 533 317 566
PhDr. Eva Tichomirovová
Správce fondů sk. E
+420 533 317 525
PhDr. Marie Kopečná
Správce fondů sk. F
+420 533 317 524
Mgr. Michaela Růžičková
Správce fondů sk. G
+420 533 317 567
Mgr. Bc. Lubomír Antl
Správce fondů sk. H, K, L
+420 533 317 466
Mgr. Jana Blažková
Správce matrik
+420 533 317 565
Mgr. Nina Vdoviaková
Archivářka
+420 533 317 323
Bc. Petr Sychra
Archivář
+420 533 317 568
Jitka Doneéová
Archivářka
 
Mgr. Ladislav Jurkovič
Archivář
+420 533 317 564
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
Archivář
+420 533 317 569
PhDr. Zdeněk Kubík
Archivář
+420 533 317 426
Mgr. Tereza Broncová
Archivářka
+420 533 317 465
   
PhDr. Radomír Ševčík
Vedoucí oddělení
+420 533 317 528
Mgr. Hana Fendrychová Křenková
Archivářka
+420 606 666 713
 
Mgr. Jana Němečková
Archivářka
+420 533 317 365
Mgr. Jana Minaříková
Archivářka
+420 533 317 570
Libuše Dobešová
Restaurátorka
+420 533 317 925
Miluše Brabcová
Restaurátorka
+420 533 317 985
Kateřina Kyznarová
Restaurátorka
+420 533 317 986
Pavla Lukasová
Restaurátorka
+420 533 317 922
Mg.A. Eva Kráslová
Restaurátorka
+420 533 317 988
 
Ing. Jáchym Frank
Zástupce ředitele pro ekonomiku a vedoucí oddělení
+420 533 317 332
Dana Kartusová
Hospodářka
+420 533 317 335
Věra Kovalová
Mzdová účetní
+420 533 317 336
Radim Kovář
Investiční referent
+420 533 317 324
Marcela Nečasová
Účetní
+420 533 317 371
Lenka Šimoníková
Referent majetkové správy
+420 533 317 333
Ing. Ilona Ryšavá
Účetní
+420 533 317 330
Alena Vymazalová
Účetní
+420 533 317 370
 
PhDr. Hubert Valášek, CSc.
Vedoucí oddělení
Bc. Alena Hejtmanová
Zástupce vedoucího oddělení, Archivářka
+420 533 317 531
Alena Almasiová
Dokumentátorka
+420 533 317 471
Jana Busiu
Dokumentátorka
+420 533 317 430
Blanka Burianová
Archivářka
+420 533 317 467
Ing. Marek Götzinger
Správce ICT
+420 533 317 464
Alena Musilová
Spisová pracovnice
+420 533 317 468
Mgr. Marta Matulová
Správce ICT
+420 533 317 474
Anna Pecková
Dokumentátorka
+420 533 317 429
Jiřina Švancarová
Archivářka
+420 533 317 427
René Vyhlídal
Správce ICT
+420 533 317 424
Jiří Kárník
Vedoucí oddělení
+420 533 317 533
Karel Sedláček
Provozní technik
+420 533 317 337
Jiří Kubíček
Technický pracovník
+420 533 317 971
 
Vladimír Šneider
Technik sterilizace
+420 533 317 973