Kontakty

PhDr. Kateřina Smutná
Ředitelka MZA
+420 533 317 535
Naděžda Kynychová
Auditorka
+420 533 317 523
Ivana Filipová
Asistentka ředitelky
+420 533 317 534
Hana Hájková
Sekretariát
+420 533 317 574
Mgr. Michaela Rozvodová
Právník
+420 533 317 423
PhDr. Radomír Ševčík
Zástupce ředitelky MZA, vedoucí oddělení
+420 533 317 528
Mgr. Hana Křenková
Archivní inspektorka
+420 606 666 713
Bc. Marie Masaryková
Archivní inspektorka
+420 533 317 530
Mgr. Jana Němečková
Archivní inspektorka
+420 533 317 365
Mgr. Jana Minaříková
Archivní inspektorka
+420 533 317 570
Libuše Dobešová
Restaurátorka
+420 533 317 925
Miluše Brabcová
Restaurátorka
+420 533 317 985
Kateřina Kyznarová
Restaurátorka
+420 533 317 986
Pavla Lukasová
Restaurátorka
+420 533 317 922
Mg.A. Eva Kráslová
Restaurátorka
+420 533 317 988
 
Mgr. Lucie Křížová
Vedoucí oddělení
+420 533 317 328
Mgr. Eva Tobešová, Ph.D.
Zástupce vedoucí odd.
+420 533 317 325
Jana Barinová
Archivářka
+420 533 317 363
Eva Buchtová
Archivářka
 
Libuše Holíková
Archivářka
+420 533 317 327
Renata Kábelová
Archivářka
+420 533 317 367
Jana Kučerová
Archivářka
+420 533 317 368
 
Marie Veselá
Manipulantka
 
Marcela Drápalová
Manipulantka
 
Iva Svitavská
Archivářka
+420 533 317 386
Taťána Živná
Archivářka
+420 533 317 369
Tereza Broncová
Archivářka
 
Mgr. Josef Voborný
Archivář
+420 533 317 366
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
Vedoucí oddělení, správce rod. archivů
+420 533 317 529
Mgr. Pavel Fric
Správce fondů sk. A
+420 533 317 526
Mgr. Miroslava Kučerová
Správce fondů sk. B
+420 533 317 527
Mgr. Jana Fasorová
Správce fondů sk. C
+420 533 317 425
Mgr. Daniel Štaud
Správce fondů sk. D
+420 533 317 566
PhDr. Eva Tichomirovová
Správce fondů sk. E
+420 533 317 525
PhDr. Marie Kopečná
Správce fondů sk. F
+420 533 317 524
PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Správce fondů sk. G
+420 533 317 564
Mgr. Bc. Lubomír Antl
Správce fondů sk. H, K, L
+420 533 317 466
Mgr. Jana Blažková
Správce matrik
+420 533 317 565
PhDr. Ivan Štarha
Archivář
+420 533 317 536
Mgr. Nina Vdoviaková
Archivářka
+420 533 317 323
Bc. Petr Sychra
Archivář
+420 533 317 568
PhDr. Zdeněk Kubík
Archivář
+420 533 317 426
Mgr. Michaela Růžičková
Archivářka
+420 533 317 567
Milena Davidová
Knihovnice
+420 533 317 266
Stanislava Duchaňová
Knihovnice
+420 533 317 226
Ing. Jáchym Frank
Zástupce ředitelky pro ekonomiku a vedoucí oddělení
+420 533 317 332
Dana Kartusová
Hospodářka
+420 533 317 335
Věra Kovalová
Mzdová účetní
+420 533 317 336
Radim Kovář
Investiční referent
+420 533 317 324
Marcela Nečasová
Účetní
+420 533 317 371
Ing. Ilona Ryšavá
Účetní
+420 533 317 341
Radoslava Suchovská
Účetní
+420 533 317 330
Lenka Šimoníková
Referent majetkové správy
+420 533 317 333
Alena Vymazalová
Účetní
+420 533 317 370
Jana Žákovská
Personalistka
+420 533 317 334
PhDr. Hubert Valášek, CSc.
Vedoucí oddělení
+420 533 317 428
Alena Almasiová
Dokumentátorka
+420 533 317 471
Jana Busiu
Dokumentátorka
+420 533 317 430
Blanka Burianová
Archivářka
+420 533 317 467
Ing. Marek Götzinger
Správce ICT
+420 533 317 464
Alena Musilová
Spisová pracovnice
+420 533 317 468
Mgr. Marta Matulová
Správce ICT
+420 533 317 474
Anna Pecková
Dokumentátorka
+420 533 317 429
Jiřina Švancarová
Archivářka
+420 533 317 427
Bc. Alena Hejtmanová
Archivářka
+420 533 317 531
René Vyhlídal
Správce ICT
+420 533 317 424
Jiří Kárník
Vedoucí oddělení, bezpečnostní referent
+420 533 317 533
Ing. Vítězslav Dvořák
technik
+420 533 317 364
Jiří Kubíček
technik
+420 533 317 971
 
Vladimír Šneider
technik sterilizace
+420 533 317 973
 
Karel Sedláček
Provozní technik
+420 533 317 337