Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo náměstí 1
625 00 Brno

Identifikátor datové schránky: p8caixb
IČO: 70979146

Elektronická podatelna:
www.mza.cz/epodatelna
(podatelna@mza.cz - alternativní odeslání pomocí poštovního klienta)

Tel. sekretariát: +420 533 317 534
Tel. vrátnice: +420 533 317 127

Fax sekretariát: +420 533 317 575
 

Pozor: Změny úředních hodin během Vánoc 2016 naleznete zde.

 

Podatelna Brno

Po - Pá: 9:00 - 15:00

Moravský zemský archiv v Brně provozuje badatelny i knihovny v Brně a na každém okresním archivu. Úřední hodiny badatelen jednotlivých státních okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.

Badatelna Brno

2. posch., dveře č. 224

Tel: + 420 533 317 224
E-mail: badatelna@mza.cz

Upozorňujeme badatele, že budou z provozních důvodů omezeny úřední hodiny.

Úřední hodiny badatelny kromě července a srpna, státních svátků, Vánoc
Po: 9:00 – 18:00
Út: 9:00 – 16:00
St: 9:00 – 18:00
Čt: 9:00 – 16:00
Pá: zavřeno
 

Reprografické služby a výdej reprodukcí archiválií:

Reprodukce archiválií lze vyzvednout i osobně v budově archivu, 2. posch., dveře č. 223 (vchod přes badatelnu).
Kontaktní osoba: Jana Barinová
Tel: + 420 533 317 223
email: reprografie@mza.cz

Upozorňujeme badatele, že budou z provozních důvodů omezeny úřední hodiny reprografie (výdej reprografických zakázek)

Úřední hodiny reprografie
Po: 12:00-16:00
Út: 9:00-12:00
St: 12:00-16:00
Čt: 9:00-12:00
Pá: zavřeno
 

Knihovna Brno

2. posch., dveře č. 224

On-line katalog zatím neobsahuje všechny tituly uložené v knihovním fondu MZA. Tituly vydané před rokem 1998 jsou postupně doplňovány do databáze, proto i nadále k vyhledávání slouží lístkový katalog umístěný v knihovně MZA.

tel.:+420 533 317 226
email: knihovna@mza.cz

Upozorňujeme badatele, že budou z provozních důvodů omezeny úřední hodiny.

Provozní doba knihovny
Po: 9:00-11:30, 12:30-16:00
Út: 9:00-11:30, 12:30-16:00
St: 9:00-11:30, 12:30-16:00
Čt: 9:00-11:30, 12:30-16:00
Pá: zavřeno

Dodání dokumentu v digitální podobě

 • dokument v digitální podobě je považován za dodaný, je-li dostupný podatelně
 • dokument v digitální podobě je dostupný podatelně
  - pokud je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě,
  - pokud je možné jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,
  - neobsahuje-li škodlivý kód
 • další informace o zasílání dokumentů v digitální podobě na elektronickou adresu podatelny – viz www.mza.cz, E-podatelna

Způsob potvrzení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu podatelny

Odesilatel je obratem vyrozuměn e-mailovou zprávou, která je odeslána na adresu uvedenou v podání. Předmětem zprávy je potvrzení o doručení zprávy, je stanoven datum a čas doručení zprávy. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru.
Další možnosti elektronické komunikace nejsou.

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých MZA v Brně přijímá dokumenty v digitální podobě

 • PDF (Portable Document Format),
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • Xml (Extensible Markup Language Document),
 • Fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • Html/htm (Hypertext Markup Language document),
 • Odt (Open Document Text), • Ods (Open Document Spreadsheet),
 • Odp (Open Document Presentation),
 • Txt (prostý text),
 • Rtf (Rich Text Format),
 • Doc/docx (MS Word Document),
 • Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
 • Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • Jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • Png (Portable Network Graphics),
 • Tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • Gif (Graphics Interchange Format),
 • Mpeg1/mpeg2 (moving Picture Experts Group Phase 1/ Phase 2),
 • Wav (Waveform Audio Format),
 • Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer2/Layer3),

o maximální velikosti 20MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých MZA v Brně přijímá dokumenty v digitální podobě

CD, DVD, Flash disk – osobně na podatelnu, zaslání poštou

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt škodlivého kódu (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích)

U dodaného digitálního dokumentu, který není dostupný podatelně (není doručen ve stanoveném datovém formátu, není možné jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód) se postupuje následovně:

 • dokument se neopatřuje jednoznačným identifikátorem,
 • lze-li zjistit odesilatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele
  - odesílatel je vyrozuměn o zjištěné vadě dokumentu,
  - je stanoven další postup pro jeho odstranění (odesílatel je vyzván k opětovnému zaslání elektronického dokumentu tak, aby byl dostupný podatelně, pokud toto není možné, tak k zaslání dokumentu v analogové podobě)
 • nepodaří-li se vadu dokumentu odstranit, není-li zaslán dokument opětovně v elektronické podobě tak, aby byl dostupný podatelně, popřípadě nedojde-li k zaslání daného dokumentu v analogové podobě, dokument se dále nezpracovává a je považován za nedoručený

Doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě

V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě, je tento dokument:

 • zaevidován do ERMS
 • opatřen všemi náležitostmi (otisk podacího razítka, č.j., datum doručení, počet listů apod.).
 • v případě možnosti zjištění adresy odesilatele, tento informován o doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu (kopie doručeného neúplného nebo poškozeného dokumentu tvoří přílohu) a vyzván k opětovnému zaslání úplného či nepoškozeného dokumentu
 • v případě nemožnosti zjištění adresy odesílatele, je dokument opatřen všemi náležitostmi (spisový znak, skartační znak, skartační lhůta, způsob vyřízení). Dokument bude založen bez jakéhokoliv zpracování a vyřízení

Doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v digitální podobě

Každé elektronické podání, které je doručeno na elektronickou adresu podatelny o prochází prvotními kontrolami z hlediska čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, viru apod.,

 • neprojde-li e-podání některou z těchto kontrol, není e-podání elektronickou podatelnou přijato,
 • odesílatel je ve zprávě o doručení e-podání o tomto informován a je uveden konkrétní důvod

postupuje se obdobně jako v případě doručení dokumentu obsahující škodlivý kód

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu (pdf, 178 kB)