Moravský zemský archiv v Brně
Palachovo náměstí 723/1
625 00 Brno

Identifikátor datové schránky: p8caixb
IČO: 70979146

Elektronická adresa podatelny: podatelna@mza.cz
Elektronické adresy podatelen jednotlivých okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.
Podání prostřednictvím webového formuláře - http://www.mza.cz/epodatelna/

Tel. sekretariát: +420 533 317 534
Tel. vrátnice: +420 533 317 127

Fax sekretariát: +420 533 317 575
 

Komenského 9
678 01 Blansko

tel.: +420 516 419 837
e-mail: soka_blansko@mza.cz
www: http://blansko.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Pavlovská 2
692 24 Mikulov

tel. +420 519 500 061
e-mail: soka_breclav@mza.cz
www: http://breclav.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Klášter 81
664 61 Rajhrad

+420 547 425 711 (spojovatelka)
+420 547 425 715 (ředitel)
+420 547 425 722 (badatelna) - po,st
+420 607 532 819 (GSM brána)
+420 547 425 713 (fax)

e-mail: soka_brnovenkov@mza.cz
www: http://brno-venkov.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Kyjovská 1125
580 01 Havlíčkův Brod

tel. +420 569 429 742
e-mail: soka_havlickuvbrod@mza.cz
www: http://havlickuv-brod.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

ul. Koupelní 809/10
695 01 Hodonín

tel. + 420 518 343 306 (Koupelní ul.)
tel. + 420 518 352 450 (Koupelní ul.)
fax: + 420 518 340 834
e-mail: soka_hodonin@mza.cz
www: http://hodonin.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Fritzova 19
586 01 Jihlava

tel. + 420 567 301 963
fax. + 420 567 322 067
e-mail: soka_jihlava@mza.cz
www: http://jihlava.mza.cz

ID DS MZA v Brně: p8caixb

Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

Tel.:+420 573 333 832-4
Fax: +420 573 333 835
e-mail: soka_kromeriz@mza.cz
www: http://kromeriz.mza.cz
facebook: https://www.facebook.com/okesniarchivkromeriz?fref=ts

ID DS MZA v Brně: p8caixb