Obnovení provozu badatelen Moravského zemského archivu v Brně od 20. dubna 2020

Podatelna

Na všech podatelnách MZA jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument MZA dále nezpracovává.

Podatelna Brno: Po - Pá: 9:00 - 15:00
Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost jednotlivých státních okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.

Badatelna

Moravský zemský archiv v Brně provozuje badatelny i knihovny v Brně a na každém okresním archivu. Úřední hodiny badatelen jednotlivých státních okresních archivů jsou uvedeny v záložce každého archivu.

Badatelna Brno - 2. posch., dveře č. 224

Tel: + 420 533 317 224
E-mail: badatelna@mza.cz

Úřední hodiny badatelny:
Po: 9:00 – 18:00
Út: 9:00 – 16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
St: 9:00 – 18:00
Čt: 9:00 – 16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: zavřeno
 

Reprografické služby a výdej reprodukcí archiválií:

Reprodukce archiválií lze vyzvednout i osobně v budově archivu, 2. posch., dveře č. 223 (vchod přes badatelnu).
Kontaktní osoba: Jana Barinová
Tel: + 420 533 317 223
email: reprografie@mza.cz

Úřední hodiny reprografie
Po: 12:00-16:00
Út: 9:00-12:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
St: 12:00-16:00
Čt: 9:00-12:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: zavřeno
 

Knihovna Brno

2. posch., dveře č. 224

On-line katalog zatím neobsahuje všechny tituly uložené v knihovním fondu MZA. Tituly vydané před rokem 1998 jsou postupně doplňovány do databáze, proto i nadále k vyhledávání slouží lístkový katalog umístěný v knihovně MZA.

tel.:+420 533 317 226
email: knihovna@mza.cz

Provozní doba knihovny
Po: 9:00-11:30, 12:30-16:00
Út: 9:00-11:30, 12:30-16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
St: 9:00-11:30, 12:30-16:00
Čt: 9:00-11:30, 12:30-16:00 (v červenci a srpnu zavřeno)
Pá: zavřeno

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost (badatelna)
 
Pondělí 8,00-17.00 hod
Středa 8,00-17.00 hod
V ostatní pracovní dny po předchozí domluvě.

Množstevní omezení jsou následující:

V badatelně SOkA Blansko  se badateli během jednoho návštěvního dne předkládají archiválie ve lhůtě a v celkovém množství podle aktuálních provozních podmínek a technických  možností archivu  (zpravidla  5 evidenčních jednotek na den).  Mimořádně může obsluha badatelny povolit k prostudování více evidenčních jednotek,  avšak pouze v případě, že jí časové možnosti dovolí všechny předkládané a vracené archiválie řádně zkontrolovat. .Bližší podmínky pro zapůjčování archiválií  jsou stanoveny v „Badatelském řádu MZA v Brně“.

Badatelna má  omezenou kapacitu studijních míst. Platí proto pravidlo, že v případě obsazení  (rezervace) všech studijních míst v badatelně bude dalšímu badateli umožněn přístup do badatelny až poté, co se některé z míst uvolní.  O rezervaci místa je  možné požádat  předem.

 

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost (badatelna)

PO: 8:00 - 17:00
ST: 8:00 - 17:00
 

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost (badatelna).

Po: 8.00-17.00
St: 8.00-17.00
 

sdasgasg
                 Badatelna                                                   Badatelna

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

PO: 8:00 - 17:00
ST: 8:00 - 17:00

Navštívit badatelnu Státního okresního archivu Havlíčkův Brod je možné v úředních hodinách.
Badatelna má však omezenou kapacitu studijních míst. Platí proto pravidlo, že v případě obsazení všech studijních míst v badatelně bude dalšímu badateli umožněn přístup do badatelny až poté, co se některé z míst uvolní. Je možné požádat o rezervaci místa předem, ovšem s ohledem na provozní podmínky badatelny tuto službu není možné poskytnout vždy.
Případné omezení provozu badatelny je zveřejňováno na internetových stránkách archivu.

sdfag

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

PO 8.00 - 17.00
ST 8.00 - 17.00
PÁ 8.00 - 11.00 (pouze pro odbornou veřejnost po předchozí domluvě)

 

Množstevní omezení

Počet archiválií předkládaných jednomu badateli na jeden den závisí na aktuální situaci badatelny archivu. Maximálně může být předloženo 5 knih nebo 5 kartonů spisů. Mimořádně může obsluha badatelny povolit k prostudování více svazků knih, však pouze v případě, že jí časové možnosti dovolí všechny předkládané a vracené archiválie řádně zkontrolovat.

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost

PO 8,00 - 17,00
ST 8,00 - 17,00
PÁ 8,00 - 11,00

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost (badatelna)

Po: 8.00 - 17.00
St: 8.00 - 17.00