Rozpočet

Rozpočet za rok 2014

Celkové výdaje:             
Schválené výdaje     113.544.550,-- Kč.
Skutečné výdaje       114.223.546,13 Kč
Skutečné výdaje zahrnují rovněž čerpání nároků a dotace od města Znojmo.
Jedná se o povolené překročení rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. 

Celkové příjmy:
Schválené příjmy            500.000,-- Kč
Skutečné příjmy          3.322.112,37 Kč

Účetní závěrka za rok 2014

Rozpočet za rok 2013

Celkové výdaje:
Schválený rozpočet 114.244.000,- Kč
Skutečné výdaje 113.190.794,03 Kč

Celkové příjmy:
Schválené příjmy 500.000,- Kč
Skutečné příjmy 1.490.136,- Kč

Účetní závěrka za rok 2013