Seminář pro kronikáře

Státní okresní archiv Zlín pořádá ve dnech 5. 6. a 7. 6. v rámci oslav mezinárodního dne archivů seminář pro kronikáře měst a obcí zlínského okresu.

Seminář pro kronikáře