Setkání kronikářů hasičských sborů v archivu

Na žádost Okresního sdružení hasičů Kroměříž bylo ve Státním okresním archivu Kroměříž uspořádáno školení pro kronikáře dobrovolných hasičských sborů kroměřížského regionu. V pátek 14. února 2014  odpoledne se sešlo na třicet kronikářů v přednáškovém sále kroměřížského archivu, kde vyslechli přednášku dr. J. Zezulové. Ta přiblížila přítomným poslání archivu a zaměřila se na kroniky a zejména na zápisy do kroniky hasičského sboru - struktura zápisu, úprava, psací potřeby a na co by kronikář neměl zapomenout. Mluvené slovo bylo doprovázeno promítáním ukázek zápisů v kronikách – úprava zápisu, vzhled titulní strany, číslování kroniky, vhodné psací potřeby, jak vést kroniku na PC apod.  Následovala  diskuse přítomných k vedení kroniky hasičského sboru. Kronikáři si také prohlédli výstavu, uspořádanou právě k tomuto setkání – vystaveny byly hasičské kroniky, knihy zápisů i výstroje, pokladní knihy, nechyběly ani různé pozvánky, fotografie a zejména „hasičské“ plakáty z let 1902 - 1935, zvoucí na různé hasičské akce – plesy, taneční zábavy, soutěže a sjezdy. Věříme, že se podařilo navázat přátelské vztahy mezi kroměřížským archivem a Okresním sdružení hasičů Kroměříž a zejména kronikáři dobrovolných hasičských sborů.

Setkání kronikářů hasičských sborů v archivu
Setkání kronikářů hasičských sborů v archivu
Setkání kronikářů hasičských sborů v archivu
Setkání kronikářů hasičských sborů v archivu
Setkání kronikářů hasičských sborů v archivu