Setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou

Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou si Vás dovoluje pozvat na letošní 9. setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou. Po loňské besedě o psaní dějin obcí jsme letos vybrali a připravili téma Dokumenty obecních a městských úřadů. Na konkrétních ukázkách si přiblížíme jednotlivé typy úředních dokumentů vzešlých z činnosti obecních a městských úřadů, které jsou uchovávány v okresních archivech. Při tom se také dozvíte, jaké informace nám tyto dokumenty mohou poskytnout pro historická bádání. Seznámíme Vás také s vývojem obecní samosprávy a tedy s působností obecních a městských úřadů v minulosti.

Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Setkání obecních kronikářů okresu Žďár nad Sázavou