Školení pracovníků obecních a městských úřadů v SOkA Kroměříž

Pracovníci SOkA Kroměříž připravili pro pracovníky obecních a městských úřadů, zodpovídající za spisovou službu a skartace, školení. Jeho cílem bylo přítomné seznámit se změnami v této oblasti a vyjasnit si případné nejasnosti. Přátelská pracovní atmosféra setkání svědčila o zájmu účastníků o problematiku spisové služby a skartačního řízení. Školení, které se konalo v přednáškovém sále kroměřížského archivu, se zúčastnili zástupci všech městských úřadů a téměř všech obecních úřadů kroměřížského okresu (vyjma pěti omluvených obcí).

Školení pracovníků obecních a městských úřadů v SOkA Kroměříž
Školení pracovníků obecních a městských úřadů v SOkA Kroměříž
Školení pracovníků obecních a městských úřadů v SOkA Kroměříž
Školení pracovníků obecních a městských úřadů v SOkA Kroměříž