Přehled archivních pomůcek


   Skupina fondů D

Časový rozsah: 1781 - 1957
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: D 16
Číslo listu NAD: 179
Tématický popis fondu:

Prameny zásadního významu pro sledování historie dolování, jeho vývoje i pro současnou praktickou potřebu národního hospodářství, geologického a báňsko-historického významu, pro dějiny jednotlivých báňských závodů a podniků ke všem důl. těžeb. oblastem na Mor. a ve Slezsku, lokalizace důlních děl, hornopolicejní záležitosti, zabezpečování báňského provozu, zrušení jednotlivých báňských děl a dolů, statistický materiál o hornických stávkách, o poměrech a postavení horníků, hornických společenstev, bratrských pokladnách, horním a hornickém zákonodárství, ve fondu jsou soustředěny všechny důlní mapy i z fondů jiných báňských úřadů, kniha koncesí na vysoké pece, hamry a válcovny 1850-1938.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Časový rozsah: 1669 - 1679
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: D 1
Číslo listu NAD: 165
Tématický popis fondu:

Lánové rejstříky jsou nejstarším zachovaným moravským katastrem. Fond je důležitým pramenem k moravským hospodářským dějinám.

Více informací naleznete v nově vznikající aplikaci, včetně inventáře.

Pomůcka:
Syndikovat obsah