Přehled archivních pomůcek


   Skupina fondů C

Časový rozsah: 1789-1924
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C 14
Číslo listu NAD: 139
Tématický popis fondu:

Sbírka obsahuje materiál ke studiu hospodářských poměrů na mnoha moravských panstvích od 18. do počátku 20. století.

Časový rozsah: 1948-1952
Moravský zemský archiv v Brně
Značka fondu: C 145
Číslo listu NAD: 1 152
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje spisy k případům Státního soudu v Brně z let 1948-1952. Státní soud posuzoval trestné činy podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky.

Syndikovat obsah