Slavnostní vernisáž výstavy Moravští madrigalisté 1961-2011

Každoročně je ve vstupních prostorách kroměřížského archivu realizována výstava. Námětem jsou buď významná výročí či události nebo prezentace zajímavých dokumentů, uložených v archivu. Letos byla 3.června slavnostní vernisáž výstavy Moravští madrigalisté 1961-2011. Jak napovídá název, výstava se věnuje padesátileté existenci velmi úspěšného pěveckého smíšeného sboru, který byl v Kroměříži založen v roce 1961. Na četných fotografiích, plakátech, novinových výstřižcích i upomínkových předmětech je zachycen vývoj tohoto sboru, jeho koncerty nejen doma, ale i v mnoha zemích Evropy. Tato výstava je také ukázkou úspěšné spolupráce archivu a vedení sboru, které se rozhodlo předat dokumenty k činnosti sboru do Státního okresního archivu v Kroměříži. Tato spolupráce a zejména výsledek se stal ukázkovým příkladem i pro ostatní spolky a sdružení a nejen pro ně.

Slavnostní vernisáž výstavy Moravští madrigalisté 1961-2011
Slavnostní vernisáž výstavy Moravští madrigalisté 1961-2011
Slavnostní vernisáž výstavy Moravští madrigalisté 1961-2011