Stalo se léta Páně... aneb Den otevřených kronik

Letošní připomínku Mezinárodního dne archivů věnuje Státní okresní archiv Uherské Hradiště fenoménu kronikářství a kronik na Uherskohradišťsku. Ve čtvrtek 6. 6. 2013 od 14 do 19 hodin se budou moci návštěvníci archivu seznámit s letopiseckými díly popisujícími dávnou historii i doby teprve nedávno minulé. Více o akci se dozvíte zde.

Stalo se léta Páně... aneb Den otevřených kronik